ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน
ชื่ออาจารย์ : นางบุญเทียม น่วมอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2563,11:16  อ่าน 289 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุมนุมนวดฝ่าเท้า
ชื่ออาจารย์ : นางบุญเทียม น่วมอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2563,11:16  อ่าน 309 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การผลิตสื่อการสอน สังคมศึกษา รายวิชาภูมิศาสตร์ 1
ชื่ออาจารย์ : นายเจตน์ นามโสวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2563,10:55  อ่าน 260 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่นคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางสมหญิง เกียรติอริยะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2563,10:39  อ่าน 280 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รางวัลชนะเลิศ
ชื่ออาจารย์ : นายเจตน์ นามโสวรรณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2563,10:35  อ่าน 234 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่ออาจารย์ : นายเจตน์ นามโสวรรณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2563,10:34  อ่าน 223 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รางวัลชนะเลิศ
ชื่ออาจารย์ : นายเจตน์ นามโสวรรณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2563,10:34  อ่าน 226 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ชื่ออาจารย์ : นายเจตน์ นามโสวรรณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2563,10:33  อ่าน 210 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ชื่ออาจารย์ : นายเจตน์ นามโสวรรณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2563,10:32  อ่าน 266 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รางวัลชนะเลิศ
ชื่ออาจารย์ : นายเจตน์ นามโสวรรณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2563,10:31  อ่าน 225 ครั้ง
รายละเอียด..