ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
ชื่ออาจารย์ : นางจารุนีย์ กานตานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2561,21:29  อ่าน 153 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยสิ่งมีชีวิต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอภิรดี ผิวผ่อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2561,09:18  อ่าน 231 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ชุดการสอนรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว 31103 ม.4
ชื่ออาจารย์ : นางพุทธวรรณ รัตนพรหม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2556,15:14  อ่าน 1098 ครั้ง
รายละเอียด..