ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แข่งขันทักษะ36
ชื่ออาจารย์ : นายเฉลย พรมบาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2556,18:59  อ่าน 495 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พุทธศิลป์10
ชื่ออาจารย์ : นายเฉลย พรมบาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2556,16:45  อ่าน 513 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ชุดการสอนรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว 31103 ม.4
ชื่ออาจารย์ : นางพุทธวรรณ รัตนพรหม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2556,15:14  อ่าน 807 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปพุทธศิลป์
ชื่ออาจารย์ : นายเฉลย พรมบาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2554,17:16  อ่าน 868 ครั้ง
รายละเอียด..