ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โครงงานเกษตร เรื่อง ไม้กวาดจากขวดเป๊ปซี่
ชื่อนักเรียน : นายจักรวาล ชำนาญเวช,นายวรวุธ สมบูรณ์
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2560,13:34   อ่าน 306 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานเกษตร เรื่อง ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ (กำจัดเพลี้ยแป้ง,เพลี้ยไฟ)
ชื่อนักเรียน : นางสาวกรรณิภา บุญมี, นางสาววรรณพร พงษ์สวัสดิ์
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2560,22:03   อ่าน 261 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานเกษตร \"สมุนไพรกำจัดเหาจากน้อยหน่า\"
ชื่อนักเรียน : นางสาวศิรดา แย้มพันธ์,นายกรวิชญ์ พูลเพิ่ม,นายธนวัฒน์ เลิกนอก
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2560,08:51   อ่าน 1089 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับภาคเหนือ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวรรณิภา สีสด
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2558,09:51   อ่าน 676 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับภาคเหนือ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเบญจมาศ จรรยา
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2558,09:46   อ่าน 659 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม 4-6
ชื่อนักเรียน : นส.กาจนา เกษพ่วง,นส.จันทรา ยังกรุต,นส.พัชรี เกตุรัตน์,นส.ศิณีนาถ โกนิตย์,นส.สาวิตรี พุกคะชา,นส.สุดาร
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2556,20:45   อ่าน 619 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม 1-3รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ดวงใจ เกิดแก้ว,ด.ญ.ธนาภา นาคกะภูมิ,ด.ญ.นันทวรรณ เจียมศิริ,ด.ญ.วริสรา สร้อยสังวาล,ด.ญ.สุภัคสสร ศร
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2556,20:31   อ่าน 623 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ชนากานต์ สายทอง นักเรียนชั้น ม.1
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2555,11:51   อ่าน 684 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชื่อนักเรียน : น.ส. อังคณา สายทอง นักเรียนชั้น ม.4
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2555,11:51   อ่าน 672 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชื่อนักเรียน : น.ส. กนกวรรณ สินเนียม นักเรียนชั้น ม.4
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2555,11:50   อ่าน 837 ครั้ง