ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมคิด เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรปรับปรุงสิ่งใด
ห้องสุขา
โรงอาหาร
หอประชุม
สวนหย่อม
ทางเท้า
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2011
ปรับปรุง 18/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 851947
Page Views 1127388
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วิมลวรรณ นาคจรุง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรวาล ชำนาญเวช
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายก่อเกียรติ บุญพยอม
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.กรรทิมา โสสุด
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ปาริฉัตร น้อยลุน
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุธ สมบูรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายเผ่าเทพ ละออรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.กัลยรัตน์ ปั้นวิชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายกรวิชญ์ พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัฒน์ เลิกนอก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติภพ วัลลานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วรรณพร พงษ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.กรรณิภา บุญมี
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5