กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจิตติมา อัมระนันท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0858478372
อีเมล์ : auamranunt27@gmail.com

นายณัฐนนท์ รัตนพงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0853833036
อีเมล์ : tarmay0131@gmail.com