กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางบุญเทียม น่วมอินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0872042608
อีเมล์ : boontaim_@gmail.com