ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 40) 04 มี.ค. 66
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563-2565 ฉบับปรับปรุง (อ่าน 434) 05 ก.ย. 65
แผนปฏิบัติการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 442) 05 ก.ย. 65
สรุปโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 428) 05 ก.ย. 65
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3886) 23 ก.พ. 65
สรุปโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3956) 18 ธ.ค. 64
แผนปฏิบัติการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3975) 18 ธ.ค. 64
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563-2565 (อ่าน 3985) 18 ธ.ค. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียน 2/2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (อ่าน 4057) 28 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ม.4 ใหม่ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4185) 29 เม.ย. 64
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 62 (อ่าน 7488) 17 ส.ค. 63
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ (อ่าน 7362) 17 ส.ค. 63
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ งบประมาณ 2563 (อ่าน 7322) 17 ส.ค. 63
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค.62- มิ.ย. 63 (อ่าน 7218) 17 ส.ค. 63
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 7240) 15 ส.ค. 63
กำหนดการจัดงานคืนสู่เหย้าชาวฟ้าเหลือง'62 ครบรอบ 42 ปี โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ (อ่าน 6324) 01 ต.ค. 62
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ใหม่ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8088) 07 มี.ค. 62
สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 8489) 22 ก.ย. 60
หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคาจัดซื้อ จัดจ้าง (อ่าน 8475) 20 ก.ย. 60
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ใหม่ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 8413) 03 มี.ค. 60
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 8091) 01 ม.ค. 60
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 8099) 01 ม.ค. 60
แบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 8114) 01 ม.ค. 60
การกำหนดราคากลาง โดยใช้โปรแกรม ปร.4-5-6 (อ่าน 8156) 03 พ.ย. 59
สรุปผลรายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 8254) 20 ต.ค. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 8345) 27 ก.พ. 59
ตัวอย่างการเขียนกิจกรรมตามโครงการเพื่อเสนองานแผนงานและนโยบายค่ะ (อ่าน 8006) 26 ก.พ. 59
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมตามโครงการปี 2558 จากงานนโยบายและแผนงานค่ะ (อ่าน 7808) 26 ก.พ. 59
ดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (อ่าน 7894) 21 ก.ค. 58
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงาน SAR (อ่าน 8008) 20 ก.ค. 58
ตัวอย่างการเขียนกิจกรรมตามโครงการเพื่อเสนองานแผนงานและนโยบายค่ะ (อ่าน 7950) 09 มี.ค. 58
กิจกรรมตามโครงการต่างๆ ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 จากงานนโยบายและแผนงานค่ะ (อ่าน 8077) 09 มี.ค. 58
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 7871) 21 ก.พ. 58
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมตามโครงการปี 2557 จากงานนโยบายและแผนงานค่ะ (อ่าน 8063) 29 ม.ค. 58
ประกาศรับสมัคร แม่บ้าน (อ่าน 8057) 06 ม.ค. 58
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 8201) 16 มี.ค. 57
แบบสรุปผลการปฏืิบัติงาน 56 (อ่าน 8029) 28 ม.ค. 57
แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ (อ่าน 8523) 21 ก.ค. 56
กำหนดชำระหนี้เงินกู้ กยศ. ภายในวันที่ 5 กรกฏาคม ของทุกปี (อ่าน 8024) 12 มิ.ย. 56
เชิญสมาชิกสหกร์ออมทรัพย์สามัญ (เดิม) ประชุม (อ่าน 8146) 03 พ.ค. 56
ตัวอย่างการเขียนกิจกรรมตามโครงการเพื่อเสนองานแผนงานและนโยบายค่ะ (อ่าน 8322) 03 มี.ค. 56
กิจกรรมตามโครงการต่างๆ ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 จากงานนโยบายและแผนงานค่ะ (อ่าน 8179) 26 ก.พ. 56
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมตามโครงการปี 2555 จากงานนโยบายและแผนงานค่ะ (อ่าน 8234) 26 ก.พ. 56
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 8214) 20 ก.พ. 56
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 8103) 20 ก.พ. 56
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสรุปกิจกรรม/โครงการ (อ่าน 8257) 18 ก.พ. 56
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (อ่าน 8178) 02 ก.พ. 56
แบบฟอร์มการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และการประเมินตนเอง (sar) (อ่าน 8454) 18 ม.ค. 56
ตารางเรียน 2/55 update (อ่าน 8062) 14 พ.ย. 55
ตารางสอน 2/55 update (อ่าน 8083) 14 พ.ย. 55