ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดชำระหนี้เงินกู้ กยศ. ภายในวันที่ 5 กรกฏาคม ของทุกปี
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ชำระคืนเงินแก่กองทุนฯภายในวันที่ 5 กรกฏาคม ของทุกปี โดยให้ติดต่อชำระเงินคืนได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหนี้ค้างชำระสะสม ทำให้ต้องเสียค่าปรับและค่าใช้จ่านในการดำเนินคดีตามกฏหมาย
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2556,09:13   อ่าน 1102 ครั้ง