ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมคิด เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรปรับปรุงสิ่งใด
ห้องสุขา
โรงอาหาร
หอประชุม
สวนหย่อม
ทางเท้า
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2011
ปรับปรุง 18/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 851944
Page Views 1127385
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด เจริญสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ธันวาคม 2557 ถึงปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจีรณัทย์ อัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : กุมภาพันธ์ 2554 - กันยายน 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายพันศักดิ์ ศรีทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2549-พ.ศ.2554
ชื่อ-นามสกุล : นายคุณ สุวรรณวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2546-พ.ศ.2549
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ คำธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2536-พ.ศ.2546
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย ไพรั้ง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2530-พ.ศ.2536
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม หงษ์สัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2526-พ.ศ.2530
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ เงินบำรุง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2521-พ.ศ.2525