ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สมุดเยี่ยม: http://www.prommaporn.com/guestbook
รับเรื่องร้องเรียน : http://prommaporn.com/complain
inbox Facebook Fanpage https://www.facebook.com/prommaporn2019