ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สถานศึกษา  http://www.prommaporn.com/complain
2. ร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์ ส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ถึง โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ เลขที่ 235 หมู่ 10 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 โทร 0-5638-4038
3. ร้องเรียนผ่าน Facebook Fanpage โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  (1) โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ -หรภ- | Facebook https://www.facebook.com/prommaporn2019
4. ร้องเรียนด้วยใบคำร้อง ผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตในโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
Adobe Acrobat Document ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.03 KB
Adobe Acrobat Document แบบคำร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.81 KB