ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
235 หมู่ 10   ตำบลหัวดง  อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230
เบอร์โทรศัพท์ 0-5638-4038  เบอร์โทรสาร 0-5638-4038 ต่อ2
Email : huadong@windowslive.com
ผนที่ตั้งสถานศึกษา : 
https://shorturl.asia/10acU