ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายสมคิด เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ ตัวแทนผู้ปกครอง และตำรวจ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีฯ คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2562,11:03   อ่าน 2066 ครั้ง