ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาภายใน "พรหมาภรณ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562
การแข่งขันกีฬาภายใน "พรหมาภรณ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการเเข่งขันกีฬาภายใน "พรหมาภรณ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 มีดังนี้
วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
    2. เพื่อให้นักเรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
    3. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา
    4. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
    5. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด


โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2562,16:47   อ่าน 2696 ครั้ง