ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
- 26 มิถุนายน 2562
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(ช่วงเช้า)คณะครูเเละนักเรียนได้ร่วมกันกล่าวคำปฎิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดเเละมีการจัดการอบรมให้ความรู้เเก่นักเรียนภายในสถานศึกษาโดยเเบ่งฐานออกเป็นทั้งหมด4ฐานเพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด
(ช่วงบ่าย) จัดการเเข่งขัน Class room talent  การเเสดงความสามารถของห้องเรียนเเต่ละห้อง เพื่อฝึกให้นักเรียนได้รู้จักกล้าเเสดงออกในทางที่ถูกต้องเเละเป็นประโยชน์ต่อตนเองเเละสร้างความสุขให้กับผู้อื่น
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,21:11   อ่าน 1560 ครั้ง