ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
28 กรกฎาคม 2560
โครงการร่วมใจปลูกต้นกล้ายางนา เพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายสินาทร  โอ่เอี่ยม นายอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมกับองค์การบริหารสวนตำบลหัวดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลหัวดง คณะครูนักเรียนโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ และประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2560,19:02   อ่าน 888 ครั้ง