ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 มี.ค. 66 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
13 มี.ค. 66 ถึง 15 มี.ค. 66 สอบปลายภาค 2/2565
08 มี.ค. 66 ตลาดนัดอาชีพและพี่จูงน้อง
27 ก.พ. 66 ถึง 27 มี.ค. 66 ค่ายวิชาการ
29 ก.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 65 สอบปลายภาค 1/65
ฝ่ายวิชาการ
19 ก.ย. 65 งานมุฑิตาจิตครูบุญเทียม
ฝ่ายบุคคล
29 ธ.ค. 63 ถึง 30 ธ.ค. 63 กีฬาสี
10 ก.ย. 63 ถึง 11 ก.ย. 63 สอบกลางภาค
17 ส.ค. 63 ถึง 20 ส.ค. 63 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
แต่งกายตามคอนเซ็ปต์งาน "วิทยาศาสตร์ไสยไสย" กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
14 ส.ค. 63 ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นบ้านหัวดง
แต่งกายย้อนยุค อบต.หัวดง
01 ต.ค. 62 ถึง 30 ธ.ค. 62 งานคืนสู่เหย้า'62
การจัดงานคืนสู่เหย้าชาวฟ้าเหลือง'62 ครบรอบ 42 ปี โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2562
กิจกรรมช่วงเช้า ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา นำเงินมาจัดสร้างและซ่อมแซมศาลาซุ้มพระลานปฏิบัติธรรม เลี้ยงเพลพระและรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ภาคกลางคืน รับประทานอาหารชมการแสดงรำวงย้อนยุคพบปะพูดคุยระหว่างเพื่อนในแต่ละรุ่น และยังมีกิจกรรมอีกมากมาย

สั่งจองเสื้อการกุศลงานคืนสู่เหย้า และจองโต๊ะได้ที่ https://www.facebook.com/prommaporn2019
สนามหน้าอาคารเรียน/เสื้องานคืนสู่เหย้า โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
15 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
22 มิ.ย. 60 ถึง 23 มิ.ย. 60 กีฬาสี
16 มี.ค. 59 กิจกรรมคนดีศรีพรหมาภรณ์
01 มี.ค. 59 หัวดงวิชาการครั้งที่10
25 ก.พ. 59 ถึง 29 ก.พ. 59 สอบปลายภาค 2/58
19 ก.พ. 59 แนะแนวสัญจร

04 ธ.ค. 58 ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
02 ธ.ค. 58 ทัศนศึกษา จ.ลพบุรี

20 พ.ย. 58 ประชุมผู้ปกครอง2/58
08 พ.ย. 58 ถึง 09 พ.ย. 58 แข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่
28 ต.ค. 58 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/58
18 ส.ค. 58 ทัศนศึกษาเนื่องในวันวิทยาศาสตร์
ทัศนศึกษาเนื่องในวันวิทยาศาสตร์  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครู นักเรียนทุกคน
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ชุดนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
14 ส.ค. 58 กิจกรรมเสด็จประพาสต้น ร 5
ร่วมกิจกรรมเสด็จประพาสต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครู นักเรียนทุกคน
วัดหัวดงใต้/ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน/อบต.หัวดง
11 ส.ค. 58 วันแม่แห่งชาติ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครู นักเรียนทุกคน
อาคารเอนกประสงค์/ชุดนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
06 ส.ค. 58 ถึง 07 ส.ค. 58 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ลานธรรม/ชุดนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
05 ส.ค. 58 อบรมวัยรุ่นหญิงยุคใหม่ใส่ใจตนเอง
อบรมวัยรุ่นหญิงยุคใหม่ใส่ใจตนเอง (Stop teen mom) ผู้เข้าอบรม นักเรียนทั้งหมก
ลานธรรมฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
29 ก.ค. 58 แห่เทียนจำนำพรรษา
แห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2558
วัดหัวดงเหนือ/ชุดนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
23 ก.ค. 58 ถึง 25 ก.ค. 58 เข้าค่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2558 และโครงการโตไปไม่โกง season 3
สภานักเรียน เข้าค่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2558 และโครงการโตไปไม่โกง season 3 
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า บึงบอระเพ็ด/ชุดพละศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
23 ก.ค. 58 อบรมโครงการรณรค์ส่งเสริมการป้องกันเยาวชนในสถานศึกษาและการลดการตีตราและเลือกปฎิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
กิจกรรมการอบรมโครงการรณรค์ส่งเสริมการป้องกันเยาวชนในสถานศึกษาและการลดการตีตราและเลือกปฎิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วดง
ห้องโสตฯ/ชุดพละศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน
20 ก.ค. 58 ถึง 21 ก.ค. 58 ศึกษาดูงานสภานักเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ศึกษาดูงานสภานักเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี/ชุดพละศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน/อบต.หัวดง
02 ก.ค. 58 ถึง 03 ก.ค. 58 กีฬาภายใน
ชุดพละ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
26 มิ.ย. 58 วันสุนทรภู่
นักเรียนชุดพละศึกษา/ครูเสื้อสีม่วง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 มิ.ย. 58 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 58
นักเรียนชุดพละศึกษา/ครูเสื้อสีม่วง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
29 พ.ค. 58 เยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ฝ่ายกิจการนักเรียน
15 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียน 1/58
ฝ่ายวิชาการ
14 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่'58
ฝ่ายวิชาการ
10 ก.ค. 56 ถึง 11 ก.ค. 56 กีฬาภายใน(กีฬาสี)
03 ก.ค. 56 ประมินสถานศึกษาพอเพียง 3 กค 56
24 ม.ค. 56 ถึง 01 ก.พ. 56 แรลลี่วิชาการ ม. 3
แรลลี่วิชาการ เตรียมความพร้อม O-NET ม. 3
วิชาการ
21 ม.ค. 56 ถึง 23 ม.ค. 56 รับการประเมินจาก สมศ.
14 ม.ค. 56 ถึง 16 ม.ค. 56 เข้าค่ายลูกเสือ
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
04 ม.ค. 56 ถึง 08 ม.ค. 56 แรลลี่วิชาการ ม. 6
แรลลี่วิชาการ เตรียมความพร้อม O-NET ม. 6
29 ธ.ค. 55 ประเมินโรงเรียนในฝัน
21 ธ.ค. 55 ซ้อมใหญ่ ประเมินโรงเรียนในฝัน
ชุดนักเรียน โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
09 พ.ย. 55 ซ้อมเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนในฝัน
06 พ.ย. 55 ร่วมกิจกรรมแข่งเรือ ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว
30 ต.ค. 55 ทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่อราชพรหมาภรณ์
31 ก.ค. 55 วันภาษาไทย
30 ก.ค. 55 ทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.
เวลา 13.00 น. ห้องโสตฯ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
30 ธ.ค. 54 กิจกรรมวันคริสมาสต์ และขึ้นปีใหม่
กิจกรรมวันคริสมาสต์และปีใหม่ จัดพร้อมกันในวันที่ 30 ธันวาคม 54
มีการประกวดแข่งขันหลายรายการ มีการแสดงจากตัวแทนนักเรียน
และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
หอประชุมโรงอาหาร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
11 ส.ค. 54 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2554
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
04 ส.ค. 54 ถึง 05 ส.ค. 54 กีฬาสี
โงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์จัดกิจกรรมแข่งกีฬาภายใน วันที่ 4-5 สิงหาคม 2554
กำหนดการเปิดงาน วันที่ 5 สิงหาคม 2554
สถานที่สนามกีฬาโรงเรียนหัวดงราชพหมาภรณ์/การแต่งกายวันเปิดงาน ครูเสื้อกีฬาสีชมพู นักเรียนเสื้อกีฬาสี กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา
29 ก.ค. 54 วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ได้จัดให้มีกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ที่จะถึงนี้ โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงอาหารโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในงานจัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย อาธิเช่น การประกวดอ่านทำนองเสนาะ การแสดงของนักเรียน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดแต่งกายตัวนางในวรรณคดี และการประกวดร้อยมาลัยมะลิสด
หอประชุมโรงอาหาร/ครูแต่งกายชุดไทย/นักเรียนชุดนักเรียน กลุ่มสาระฯภาษาไทย
06 ก.ค. 54 ประเมินภายใน
ประเมินภายใน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
24 มิ.ย. 54 รำลึกสุนทรภู่

พิธีบวงสรวงกวีเอก "สุนทรภู่" 08.30 น. วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554

กลุ่มสาระภาษาไทย
31 พ.ค. 54 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่
งานอนามัยโรงเรียน
25 พ.ค. 54 รับมอบของจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
25 พ.ค. 54 ฟังบรรยายจากพระธรรมฑูต
18 พ.ค. 54 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554