ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 พ.ค. 54 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
25 พ.ค. 54 รับมอบของจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
25 พ.ค. 54 ฟังบรรยายจากพระธรรมฑูต
31 พ.ค. 54 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่
งานอนามัยโรงเรียน
24 มิ.ย. 54 รำลึกสุนทรภู่

พิธีบวงสรวงกวีเอก "สุนทรภู่" 08.30 น. วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554

กลุ่มสาระภาษาไทย
06 ก.ค. 54 ประเมินภายใน
ประเมินภายใน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
29 ก.ค. 54 วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ได้จัดให้มีกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ที่จะถึงนี้ โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงอาหารโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในงานจัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย อาธิเช่น การประกวดอ่านทำนองเสนาะ การแสดงของนักเรียน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดแต่งกายตัวนางในวรรณคดี และการประกวดร้อยมาลัยมะลิสด
หอประชุมโรงอาหาร/ครูแต่งกายชุดไทย/นักเรียนชุดนักเรียน กลุ่มสาระฯภาษาไทย
04 ส.ค. 54 ถึง 05 ส.ค. 54 กีฬาสี
โงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์จัดกิจกรรมแข่งกีฬาภายใน วันที่ 4-5 สิงหาคม 2554
กำหนดการเปิดงาน วันที่ 5 สิงหาคม 2554
สถานที่สนามกีฬาโรงเรียนหัวดงราชพหมาภรณ์/การแต่งกายวันเปิดงาน ครูเสื้อกีฬาสีชมพู นักเรียนเสื้อกีฬาสี กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา
11 ส.ค. 54 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2554
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
30 ธ.ค. 54 กิจกรรมวันคริสมาสต์ และขึ้นปีใหม่
กิจกรรมวันคริสมาสต์และปีใหม่ จัดพร้อมกันในวันที่ 30 ธันวาคม 54
มีการประกวดแข่งขันหลายรายการ มีการแสดงจากตัวแทนนักเรียน
และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
หอประชุมโรงอาหาร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
30 ก.ค. 55 ทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.
เวลา 13.00 น. ห้องโสตฯ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
31 ก.ค. 55 วันภาษาไทย
30 ต.ค. 55 ทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่อราชพรหมาภรณ์
06 พ.ย. 55 ร่วมกิจกรรมแข่งเรือ ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว
09 พ.ย. 55 ซ้อมเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนในฝัน
21 ธ.ค. 55 ซ้อมใหญ่ ประเมินโรงเรียนในฝัน
ชุดนักเรียน โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
29 ธ.ค. 55 ประเมินโรงเรียนในฝัน
04 ม.ค. 56 ถึง 08 ม.ค. 56 แรลลี่วิชาการ ม. 6
แรลลี่วิชาการ เตรียมความพร้อม O-NET ม. 6
14 ม.ค. 56 ถึง 16 ม.ค. 56 เข้าค่ายลูกเสือ
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
21 ม.ค. 56 ถึง 23 ม.ค. 56 รับการประเมินจาก สมศ.
24 ม.ค. 56 ถึง 01 ก.พ. 56 แรลลี่วิชาการ ม. 3
แรลลี่วิชาการ เตรียมความพร้อม O-NET ม. 3
วิชาการ
03 ก.ค. 56 ประมินสถานศึกษาพอเพียง 3 กค 56
10 ก.ค. 56 ถึง 11 ก.ค. 56 กีฬาภายใน(กีฬาสี)
14 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่'58
ฝ่ายวิชาการ
15 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียน 1/58
ฝ่ายวิชาการ
29 พ.ค. 58 เยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ฝ่ายกิจการนักเรียน
26 มิ.ย. 58 วันสุนทรภู่
นักเรียนชุดพละศึกษา/ครูเสื้อสีม่วง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 มิ.ย. 58 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 58
นักเรียนชุดพละศึกษา/ครูเสื้อสีม่วง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
02 ก.ค. 58 ถึง 03 ก.ค. 58 กีฬาภายใน
ชุดพละ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
20 ก.ค. 58 ถึง 21 ก.ค. 58 ศึกษาดูงานสภานักเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ศึกษาดูงานสภานักเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี/ชุดพละศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน/อบต.หัวดง
23 ก.ค. 58 ถึง 25 ก.ค. 58 เข้าค่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2558 และโครงการโตไปไม่โกง season 3
สภานักเรียน เข้าค่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2558 และโครงการโตไปไม่โกง season 3 
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า บึงบอระเพ็ด/ชุดพละศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
23 ก.ค. 58 อบรมโครงการรณรค์ส่งเสริมการป้องกันเยาวชนในสถานศึกษาและการลดการตีตราและเลือกปฎิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
กิจกรรมการอบรมโครงการรณรค์ส่งเสริมการป้องกันเยาวชนในสถานศึกษาและการลดการตีตราและเลือกปฎิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วดง
ห้องโสตฯ/ชุดพละศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน
29 ก.ค. 58 แห่เทียนจำนำพรรษา
แห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2558
วัดหัวดงเหนือ/ชุดนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
05 ส.ค. 58 อบรมวัยรุ่นหญิงยุคใหม่ใส่ใจตนเอง
อบรมวัยรุ่นหญิงยุคใหม่ใส่ใจตนเอง (Stop teen mom) ผู้เข้าอบรม นักเรียนทั้งหมก
ลานธรรมฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
06 ส.ค. 58 ถึง 07 ส.ค. 58 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ลานธรรม/ชุดนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
11 ส.ค. 58 วันแม่แห่งชาติ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครู นักเรียนทุกคน
อาคารเอนกประสงค์/ชุดนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
14 ส.ค. 58 กิจกรรมเสด็จประพาสต้น ร 5
ร่วมกิจกรรมเสด็จประพาสต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครู นักเรียนทุกคน
วัดหัวดงใต้/ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน/อบต.หัวดง
18 ส.ค. 58 ทัศนศึกษาเนื่องในวันวิทยาศาสตร์
ทัศนศึกษาเนื่องในวันวิทยาศาสตร์  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครู นักเรียนทุกคน
มหาวิทยาลัยนเรศวร/ชุดนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
28 ต.ค. 58 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/58
08 พ.ย. 58 ถึง 09 พ.ย. 58 แข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่
20 พ.ย. 58 ประชุมผู้ปกครอง2/58
02 ธ.ค. 58 ทัศนศึกษา จ.ลพบุรี

04 ธ.ค. 58 ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
19 ก.พ. 59 แนะแนวสัญจร

25 ก.พ. 59 ถึง 29 ก.พ. 59 สอบปลายภาค 2/58
01 มี.ค. 59 หัวดงวิชาการครั้งที่10
16 มี.ค. 59 กิจกรรมคนดีศรีพรหมาภรณ์
22 มิ.ย. 60 ถึง 23 มิ.ย. 60 กีฬาสี